124d1165713t4749l1-minh-ngoc

Đại diện cho Hà Tĩnh thi tài ở phong cách thính phòng là chàng thí sinh điển trai Trần Tuấn Phi. Tuấn Phi sinh năm 1996, quê huyện Vũ Quang. Anh hiện đang học năm thứ tư tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện cho Hà Tĩnh thi tài ở phong cách thính phòng là chàng thí sinh điển trai Trần Tuấn Phi. Tuấn Phi sinh năm 1996, quê huyện Vũ Quang. Anh hiện đang học năm thứ tư tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện cho Hà Tĩnh thi tài ở phong cách thính phòng là chàng thí sinh điển trai Trần Tuấn Phi. Tuấn Phi sinh năm 1996, quê huyện Vũ Quang. Anh hiện đang học năm thứ tư tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *