149d0101954t53778l0

Sáng 24/07/2022, The Vitamin Shoppe Việt Nam chính thức khai trương showroom mới tại TP Hà Tĩnh, địa chỉ số 672, đường Trần Phú. Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Store của The Vitamin Shope Việt Nam tại TP Hà Tĩnh.

Sáng 24/07/2022, The Vitamin Shoppe Việt Nam chính thức khai trương showroom mới tại TP Hà Tĩnh, địa chỉ số 672, đường Trần Phú. Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Store của The Vitamin Shope Việt Nam tại TP Hà Tĩnh.

Sáng 24/07/2022, The Vitamin Shoppe Việt Nam chính thức khai trương showroom mới tại TP Hà Tĩnh, địa chỉ số 672, đường Trần Phú. Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Store của The Vitamin Shope Việt Nam tại TP Hà Tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *