149d2085535t11091l0

Mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Nguyên được triển khai từ năm 2018 trên diện tích gần 3 ha, tại thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn. Mô hình hiện nuôi 13.000 con gà, trong đó có hơn 8.000 gà đẻ trứng Isa Brown - là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia.

Mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Nguyên được triển khai từ năm 2018 trên diện tích gần 3 ha, tại thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn. Mô hình hiện nuôi 13.000 con gà, trong đó có hơn 8.000 gà đẻ trứng Isa Brown – là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia.

Mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Nguyên được triển khai từ năm 2018 trên diện tích gần 3 ha, tại thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn. Mô hình hiện nuôi 13.000 con gà, trong đó có hơn 8.000 gà đẻ trứng Isa Brown – là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *