149d2085937t55576l0

Gà được anh Nguyên nuôi trong hệ thống lồng sắt, có lắp đặt máng và vòi nước tự động để cung cấp thức ăn, nước uống. Bao quanh chuồng trại là hệ thống quạt làm mát, trần nhà được lắp hệ thống đèn chiếu sáng và đèn màu. Đèn được cài đặt tự động theo giờ để kích thích gà đẻ trứng.

Gà được anh Nguyên nuôi trong hệ thống lồng sắt, có lắp đặt máng và vòi nước tự động để cung cấp thức ăn, nước uống. Bao quanh chuồng trại là hệ thống quạt làm mát, trần nhà được lắp hệ thống đèn chiếu sáng và đèn màu. Đèn được cài đặt tự động theo giờ để kích thích gà đẻ trứng.

Gà được anh Nguyên nuôi trong hệ thống lồng sắt, có lắp đặt máng và vòi nước tự động để cung cấp thức ăn, nước uống. Bao quanh chuồng trại là hệ thống quạt làm mát, trần nhà được lắp hệ thống đèn chiếu sáng và đèn màu. Đèn được cài đặt tự động theo giờ để kích thích gà đẻ trứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *