CHO THUÊ THIẾT BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT VỀ TRUYỀN THÔNG

  • Âm thanh, ánh sáng (theo các quy mô sự kiện)
  • Màn hình led P3, P4
  • Sân khấu (theo các quy mô sự kiện)
  • Nhà bạt (theo các quy mô sự kiện)
  • Layer truss; giàn không gian
  • Gian hàng quy chuẩn phục vụ hội chợ thương mại
  • Cổng hơi (đầu đủ các loại)
  • Thiết bị và vật dụng khác: Quạt công nghiệp, quạt làm mát, điều hòa phục vụ ngoài trời, bàn ghế, bàn cooktail, cọc inox, bục phát biểu, stendee, máy chiếu, thảm cỏ, thảm trơn….
  • Thuê thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến
  • Thuê và quản lý các thiết bị phục vụ cho Livestream

CLIP VÀ HÌNH ẢNH HONGLAM MEDIA ĐÃ THỰC HIỆN

Những Clip và hình ảnh của các chương trình sự kiện mà HongLamMedia đã thực hiện cho khách hàng