• Các sản phẩm: profile, catalog, tờ rơi, tờ gấp, cavizit, giấy mời, hồ sơ năng lực; proposal, pano, video chạy quảng cáo; màn hình led, biển hiệu, băng rôn, biển quảng cáo bao bì, tem nhãn, phiếu bảo hành….

CLIP VÀ HÌNH ẢNH HONGLAM MEDIA ĐÃ THỰC HIỆN

Những Clip và hình ảnh của các chương trình sự kiện mà HongLamMedia đã thực hiện cho khách hàng